Terhi Ekebom
Janne Harju
Jussi Kaakinen
Jussi Karjalainen
Ilja Karsikas
Eero Lampinen
Pauliina Mäkelä
Kati Närhi
Christer Nuutinen
Ossi Pirkonen
Jukka Pylväs
Kati Rapia
Mikko Saarainen
Helmi Sirola
Marko Turunen
Napa Agency, Jenni Tuominen, Helsingin Sanomat 2015
Jenni Tuominen