Tietosuojaseloste

Tietosuoja on henkilötietolain (523/1999) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista yrityksen toiminnassa. Tietosuojan tarkoitus on ohjata hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö muuttuu. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa.

Rekisterin pitäjä
Napa Arts & Licensing Agency (jäljempänä “Napa Agency”)
Pursimiehenkatu 13 A 3, 00150 Helsinki
www.napa-agency.fi / info(at)napa-agency.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Maria Kozulya
Pursimiehenkatu 13 A 3, 00150 Helsinki
maria(at)napa-agency.fi

Rekisterin nimi
Napa Agencyn viestintä- & markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittely
Kuvitusagentuuri Napa Agency käsittelee työnsä hoitamiseksi muun muassa päämiesten, asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja. Henkilötietoja käytetään toimeksiantojen, viestinnän (kuten uutiskirjeiden, taustakuvien ja tiedotteiden), sekä tapahtumakohtaisten viestien lähettämiseen.

Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystiedot:

  • Sähköpostiosoite
  • Etu- ja sukunimi
  • Yritys​

Tietolähteet
Henkilötiedot on kerätty pääosin henkilöiltä itseltään sähköpostitse kuvituskyselyjen yhteydessä,  verkkosivuilta, asiakastapaamisissa, messuilla tai muissa alan tapahtumissa. Rekisteröity on myös voinut tilata uutiskirjeen Napa Agencyn verkkosivujen kautta.

Suojausperiaatteet
Tiedot on tallennettu Napa Agencyn atk:lle.

Rekisteriin kirjautuminen on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisterissä ei ole manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Tietojen luovutus
Napa Agency ei luovuta yhteystietoja eteenpäin kolmansille osapuolille ellei se ole välttämätöntä kuvitusprojektin etenemisen kannalta.

Tietojen tarkastus-, muokkaus- sekä kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Napa Agencyn rekisteriin tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää reksiterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten sekä vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot.

Omien tietojen tarkastus-, muokkaus ja poistopyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti sähköpostitse maria@napa-agency.fi